Anasayfa » Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

by admin
0 comment

Bilişsel davranışçı terapi (BDT), bilişsel psikoloji ve davranışçı terapi ilkelerini birleştiren bir terapi yaklaşımıdır. BDT, kişilerin zihinsel süreçlerinin (düşünceler, inançlar, değerler) ve davranışlarının, duygusal ve davranışsal sorunlara nasıl  katkıda bulunduğunu anlamaya odaklanır.

Bu terapi türünün temel prensipleri şunlardır:

  1. Davranışçı Prensip: BDT, davranışlarımızın çoğunun öğrenilmiş olduğunu ve istenmeyen davranışların değiştirilebileceğini varsayar. İstenmeyen davranışları azaltmak veya değiştirmek için, bireylere alternatif davranışlar öğretilir.
  2. Bilişsel Prensip: BDT, bireyin zihinsel süreçlerini anlamaya ve değiştirmeye odaklanır. Bu, özellikle kişinin kendisi, diğerleri ve dünya hakkındaki düşüncelerini sorgulamayı içerir. Bireyin düşünce kalıplarını tanımlamasına, olumsuz veya hatalı düşünce kalıplarını değiştirmesine ve daha gerçekçi ve olumlu düşüncelere yönelmesine yardımcı olur.
  3. Hedef Odaklılık: BDT, bireyin belirli hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için yapılandırılmış bir terapidir. Terapist ve birey, belirli hedefler belirler ve bu hedeflere ulaşmak için birlikte çalışırlar.
  4. Süreç Odaklılık: BDT, bireyin şu anki zihinsel süreçlerine ve davranışlarına odaklanır. Geçmişteki deneyimler önemli olsa da, terapi genellikle mevcut sorunlarla başa çıkmaya odaklanır.

BDT’nin temel amacı, bireyin duygusal ve davranışsal sorunlarını anlamasına ve bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmaktır. Birey, terapi sürecinde olumsuz düşüncelerini tanımlar, sorgular ve değiştirirken, aynı zamanda istenmeyen davranışlarını fark eder ve değiştirir. Bu süreç, bireyin duygusal refahını artırmak ve yaşam kalitesini iyileştirmek için güçlü bir araç olarak kullanılır.

You may also like